neděle 7. října 2012

Sessions Selector - Python + GTK3 + komentovaný skript

Na popud jednoho uživatele jsem pro Ubuntu (a příbuzné systémy) napsal krátký skript, který sice nedělá nic zásadního a jeho využití nebude pro každého, ale proč to nevyužít jako příklad, jak jednoduše můžete v Pythonu vyrábět funkční okénka. Python je velmi intuitivní a srozumitelný interpretovaný jazyk, ve kterém je radost tvořit a základy Gtk toolkitu se dají také pobrat rychle. Je to podobné jako Lego, berete hotové kostičky a skládáte je dohromady. Nebudu rozebírat nějaké základy, jen sem vlepím ten kód, jednou čistý, podruhé komentovaný, a třeba to někomu pomůže. Třeba mně, až zas všechno zapomenu.
Skript nedělá nic jiného, než že vám umožní naklikat si v seznamu sezení dostupných na vašem systému, která z nich se vám v nabídce přihlašovací obrazovky zobrazí a která nikoli. Není to nijak ošetřeno proti blbosti, takže vězte, že když si zakážete všechna sezení, nikam se příště nepřihlásíte. Což nebude problém opravit z konzole. Funguje pro LightDM a GDM.

Jak to funguje

Skript provádí manipulaci s názvy spouštěčů xsessions v adresáři /usr/share/xsessions/ a když položku v okně odškrtnete, prostě k názvu spouštěče přidá koncovku .disabled, čímž ho znefunkční a systém ho neuvidí. A samozřejmě to umí zas vrátit zpět. Pokud se stane, že se po aktualizaci v xsessions objeví duplicitní spouštěč spouštěče dříve zakázaného, bude ten původní (s koncovkou .disabled) po startu skriptu automaticky smazán a uživatel si může sezení zakázat znovu, pokud bude chtít.
Níže uvedený skript zkopírujete do souboru pojmenovaného třeba sselector.py a pak ho budete spouštět z terminálu jako root příkazem:

# python sselector.py

z adresáře, kde se skript bude nacházet, jinak zadáte celou cestu a samozřejmě můžete použít sudo pro spuštění s právy roota. Kód je funkční jak pro Python 2, tak i 3

Výsledek bude vypadat podobně jako na obrázku z úvodu (podle toho, jaká prostředí jste si do systému nainstalovali).


sselector.py
#!/usr/bin/env python
#-*- coding: UTF-8 -*-

# Select sessions which will be available in system login screen

import os, sys

if not os.geteuid()==0:
  print('Error: Only root can use this script')
  sys.exit(1)

from gi.repository import Gtk
import re

path = '/usr/share/xsessions/'
regn = re.compile(r'^Name=')
regd = re.compile(r'\.disabled$')

class SS(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super(SS, self).__init__()

    self.set_position(Gtk.WindowPosition.CENTER)
    self.set_title('Sessions Selector')
    self.set_border_width(10)
    self.connect('destroy', self.quit)

    vb = Gtk.VBox(False, 0)
    self.add(vb)
    lt = Gtk.Label()
    lt.set_markup('<b>Select Sessions:</b>\n')
    lt.set_alignment(xalign=0, yalign=0.5)
    vb.add(lt)

    lf = self.filter_duplicates([f for f in os.listdir(path) if '.desktop' in f])

    lh = []
    for f in lf:
      with open('%s%s' %(path,f), 'r') as d:
        for l in d:
          if regn.match(l):
            nm = l[5:-1]
            break
      ln = Gtk.Label(nm)
      sw = Gtk.CheckButton()
      if not regd.search(f):
        sw.set_active(True)
      sw.connect('notify::active', self.switch, regd.sub('', f))
      hb = Gtk.HBox(False, 20)
      hb.pack_start(ln, False, False, 0)
      hb.pack_end(sw, False, False, 0)
      lh.append([nm, hb])

    for i in sorted(lh, key=lambda i:i[0].lower()):
      vb.pack_start(i[1], False, False, 3)

    self.show_all()

  def filter_duplicates(self, lf):
    l = []
    for f in [regd.sub('', f) for f in lf]:
      if not f in l:
        l.append(f)
      else:
        try: os.remove('%s%s.disabled'%(path,f))
        except: pass
        else: lf.remove('%s.disabled'%f)
    return lf

  def switch(self, w, e, f):
    p = '%s/%s' %(path, f)
    if w.get_active():
      os.rename('%s.disabled'%p, p)
    else:
      os.rename(p, '%s.disabled'%p)
  
  def quit(self, *args):
    Gtk.main_quit()

if __name__ == '__main__': 
  SS()
  Gtk.main()sselector.py  komentovaný
#!/usr/bin/env python
#-*- coding: UTF-8 -*-

# Select sessions available in system login screen

import os, sys

if not os.geteuid()==0: # root má ID 0, pokud skript spustil jiný uživatel,
  print('Error: Only root can use this script') # vypíšeme chybu
  sys.exit(1)  # a ukončíme program

from gi.repository import Gtk
import re

path = '/usr/share/xsessions/' # adresář, kde jsou umístěné spouštěče jednotlivých sezení
regn = re.compile(r'^Name=')   # předkompilujeme si regulární výrazy,
regd = re.compile(r'\.disabled$') # které budeme potřebovat hledat

class SS(Gtk.Window): # třída bude odvozena od Gtk.Window
  def __init__(self):
    super(SS, self).__init__() # inicializace
    # nastavení vlastností okna:
    self.set_position(Gtk.WindowPosition.CENTER) # Okno se zobrazí uprostřed obrazovky
    self.set_title('Sessions Selector') # Text, který se zobrazí v záhlaví okna
    self.set_border_width(10) # Okno bude mít okraj silný 10 bodů
    self.connect('destroy', self.quit) # pokus o zavření okna vyvolá metodu quit definovanou níže
    # výrova součástí okna:
    vb = Gtk.VBox(False, 0) # vytvoří nehomogenní (argument False,vložené objekty nebudou mít stejnou šířku)
    # vertikální box, do kterého se další grafické objekty skládají na výšku zhora dolu
    self.add(vb) # box přidáme do okna
    lt = Gtk.Label() # vytvoří štítek, do kterého budeme moct napsat nadpis
    lt.set_markup('<b>Select Sessions:</b>\n') # na štítek napíšeme tučný text pomocí značkovacího jazyka pango
    lt.set_alignment(xalign=0, yalign=0.5) # text se normálně umisťuje doprostřed štítku a my chceme hned od leva
    vb.add(lt) # štítek přidáme do boxu, který jsme si vytvořili výše

    lf = self.filter_duplicates([f for f in os.listdir(path) if '.desktop' in f])
    # načteme seznam souborů obsahujících koncovku '.desktop' a zbavený duplicit

    lh = [] # prázdný seznam, do kterého budeme přidávat nalezená sezení
    for f in lf:  # projdeme seznam souborů
      with open('%s%s' %(path,f), 'r') as d: # každý soubor otevřeme
        for l in d:      # a na jednotlivých řádcích
          if regn.match(l): # budeme hledat řetězec 'Name=' na začátku (viz kompilace regulárního výrazu výše)
            nm = l[5:-1] # když najdeme, vyřízneme jen samotné jméno (poslední znak je konec řádku)
            break     # a přerušíme smyčku. tím se zároveň ukončí blok 'with' a soubor se automaticky zavře
      ln = Gtk.Label(nm)    # přpravíme si štítek, na který napíšeme získané jméno sezení
      sw = Gtk.CheckButton()  # vytvoříme zaškrtávátko
     # sw = Gtk.Switch()     # nebo můžeme místo zaškrtávátka vytvořit přepínač pokud se nám líbí víc
      if not regd.search(f):  # pokud jméno souboru nekončí na ".disabled" (viz kompilace regulárního výrazu výše)
        sw.set_active(True)  # přepneme přepínač do aktivní polohy
      sw.connect('notify::active', self.switch, regd.sub('', f)) # na signál vyvolávaný aktivací přepínače
          # napojíme metodu switch (definujeme níž), které bude při volání předáno jméno souboru,
          # ze kterého rovnou odstraníme případnou koncovku ".disabled"
      hb = Gtk.HBox(False, 20) # dále vytvoříme horizontální box, který nebude homogenní (vložené objekty nebudou mít stejnou šířku)
                   # jednotlivé objekty budou mít mezi sebou 20 bodů
      hb.pack_start(ln, False, False, 0) # do boxu přidáme štítek se jménem
      hb.pack_end(sw, False, False, 0) # a vedle přepínač
      # pack_start()/pack_end() určují, k jakému konci boxu se bude přidaný objekt zarovnávat
      lh.append([nm, hb]) # do seznamu sezení si přidáme (v seznamu) jméno a vytvořený box
      # a pokračuje se na další zezení, pokud ještě nějaké zbývá

    for i in sorted(lh, key=lambda i:i[0].lower()): # nakonec projedeme vytvořený seznam sezení setříděný podle abecedy,
      # nezávisle na malých/velkých písmenech, položku po položce
      # key se přiřazuje funkce, jejíž výstupem je klíčový řetězec, podle kterého se bude řadit
      # protože chceme setřídit seznam, který obsahuje seznamy složené nejen z řeťězců (jsou tam krom jmen i objekty Gtk.HBox)
      # nelze použít univerzální str.lower(), která by se snažila převést na malá písmena vše (a samozřejmě by řvala).
      # místo toho použijeme lambda funkci, která vezme aktuální položku seznamu, oddělí jen její prní část obsahující řetězec se jménem
      # a převede ho na malá písmena. seznam se tedy řadí čistě podle jmen
      vb.pack_start(i[1], False, False, 3) # pro každou položku seznamu vyjmeme jen box obsahující jméno sezení a přepínač
      # a přidáme do hlavního vertikálního boxu okna
    self.show_all() # nakonec poskládané okno necháme zobrazit na monitoru

  def switch(self, w, e, f): # metoda, která je volána při přepnutí každého přepínače v okně
    # předávány jsou argumenty 'w' je ukazatel na objekt (přepínač), který volání inicioval,
    # v 'e' jsou podrobnosti události a v 'f' je jméno souboru, který patří sezení, jehož přepínač volání způsobil
    p = '%s/%s' %(path, f) # zkompletujeme si celou cestu k souboru
    if w.get_active(): # zjistíme, jak v jaké poloze je přepínač
      os.rename('%s.disabled'%p, p) # pokud je zapnutý, přejmenujeme soubor se spouštěčem tak, že mu přidáme koncovku '.disabled'
    else:
      os.rename(p, '%s.disabled'%p) # pokud je vypnutý, naopak z názvu koncovku '.disabled' odebereme
 
  def filter_duplicates(self, lf):
    l = []
    for f in [regd.sub('', f) for f in lf]: # projdeme seznam souborů zbavených případné koncovky .disable
      if not f in l: # pokud již položku nemáme v seznamu,
        l.append(f) # přidáme jí tam
      else:
        try: os.remove('%s%s.disabled'%(path,f)) # jinak zkusíme zakázanou variantu duplicitního spouštěče odstranit z disku
        except: pass
        else: lf.remove('%s.disabled'%f) # a pokus se to povede, tak i z původního seznamu
    return lf # upravený seznam vrátíme zpět
  
  def quit(self, *args): # tato metoda se volá, když uživatel klikne na křížek pro zavření okna, nebo ostatních pokusech o zavření okna
    Gtk.main_quit()   # jednoduše se přeruší hlavní smyčka Gtk

if __name__ == '__main__': # pokud se skript spouští samostatně, ne jako součást jiného skriptu
  SS()    # inicializuje se třída SS
  Gtk.main() # a spustí se hlavní smyčka Gtk, která čeká na události v aplikaci, aby je zpracovala. bez ní by se okno ani nevykreslilo.

Doufám, že jsou ty komentáře alespoň tak srozumitelné, původní kód jsem doplňoval o eliminaci duplicit, které mohou vzniknout po aktualizaci, kdy se zapíše nový spouštěč, když je ten původní zakázaný a pak to dopisoval do komentované části. Každopádně jsem na svých systémech otestoval funkčnost obou verzí.

Jistě je toho více, co by taková aplikace mohla umět řešit, ale mám zásadnější nedodělky..

Nějaká dokumentace:
http://python-gtk-3-tutorial.readthedocs.org/en/latest/index.html5 komentářů:

 1. File "./sselector.py", line 39
  with open('%s%s' %(path,f), 'r') as d:
  ^

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hází ti to chybu syntaxe? Pokud máš dostatečně starou verzi Pythonu, myslím, že starší než 2.5, tak musíš použít klasickou konstrukci open/close.. Nebo použít novější Python.

   Smazat
  2. python --version
   Python 2.7.3

   Smazat
  3. Na stejné verzi na Ubuntu 12.04 jsem to psal a násobné přezkoušení kódu zkopírovaného odsud potvrzuje funkčnost. Zajímalo by mě celé znění toho chybového hlášení, na chybu syntaxe to nevypadá.
   Pokud tedy nekopíruješ ten komentovaný, tam se mi koukám nějak pomrvilo formátování..

   Smazat
  4. Tak už jsem opravil i tu komentovanou verzi. Díky za upozornění.

   Smazat

Zkuste prosím při komentováni používat místo volby Anonymní volbu Název/adresa URL, kde vyplníte nějakou přezdívku, adresu zadávat nemusíte. Vědět, které příspěvky jsou od jednoho člověka, je fajn. Díky.

Pokud by se vám náhodou odeslaný komentář na stránce nezobrazil, vytáhnu ho z koše hned jak si toho všimnu. I Google spam filter se občas sekne.