neděle 31. ledna 2010

Automatické vypnutí/uspání počítače po nastavené době

Poslední aktualizace 26.5.2010 - vylepšena funkčnost, ošetřeny výjimky skriptu Shutdown-timer.

K pohodlnější, mocnější a uživatelsky přítulnější aplikaci pro vypínání, uspávání i vraždění napsané v Pythonu, se dostanete kliknutím na odkaz Shutdown GTimer v záhlaví této stránky.

Každý může někdy potřebovat vypnout, nebo uspat počítač až po určité době, kdy to nebude moct udělat sám. Třeba si pustíte večer film a máte v plánu u něj usnout. Když jsem před lety přešel z Windows XP na Ubuntu, začal jsem, jak  jsem byl zvyklý, hledat program, který by mi tuto možnost dal. Nic jsem nemohl najít, až jsem nakonec objevil jednu KDE aplikaci, která pod Gnome fungovala jen občas, jak měla náladu. Nakonec jsem přišel na to, proč takových aplikací moc není - vždyť tu přeci máme ten mocný příkazový řádek! ...

pondělí 18. ledna 2010

Magická klávesa SysRq

Jednou za čas (jako například dnes) se dostanu do situace, kdy X server přestane odpovídat, na klávesnici nereaguje a není jak ho shodit. Tedy vlastně je, máme tu přeci onu magickou klávesu SysRq, pomocí které můžeme požádat kernel, aby nám pomohl. Jenže jak vlastně byly ty kombinace...? Po půlroce, či roce, už se mi ty kombinace pletou, častěji je nepotřebuji. Tak si to dnes připomenu, zapíšu a třeba i konečně zpamatuju. ...

neděle 17. ledna 2010

Konverze audio souborů přímo z Nautila

Nautilus podporuje začlenění externích skriptů do svého kontextového menu, to jsem tu již zmínil. Jedním takovým skriptem, který máme přímo v repozitářích Ubuntu je balík nautilus-script-audio-convert, který umožňuje převádět mezi sebou různé formáty audio souborů. Převádí konkrétně wav, ogg, mp3, mpc, flac, ape, aac (m4a) nebo wma do wav, ogg, mp3, mpc, flac, ape nebo aac. Umí také kopírovat id3 tagy, nebo je možné je při konverzi doplňovat ručně. ...

neděle 3. ledna 2010

Jak obcházím nedostatky Rhythmboxu

Z nějakého nepochopitelného důvodu jsem si z hudebních přehrávačů nejvíce oblíbil Rhythmbox, přestože příliš nesplňuje mé požadavky. Neumí třeba procházet adresářovou strukturu, hudební data organizuje pouze podle ID tagů do vlastní kolekce. Jenže to máte pár výběrů, některé soubory nemají tagy, .. a je to pěkný bordel. Další nepříjemnou vlastností Rhythmoxu na mém systému je to, že často tuhne. Prostě najednou přestane hrát a reagovat. Je třeba ho zabít a nastartovat znovu. Naštěstí to nedělá častěji, než jednou za hodinu :)  (Edit: možná za to může funkce crossfade ve spojení s formátem wma. Opět ten problémový Microsoft.. :) ...

pátek 1. ledna 2010

Jak zakázat Opeře ikonu v oznamovací oblasti

Update: Přinejmenším v Opeře 10.6 a novějších, přestal fungovat přepínač -notrayicon, ale ikonu lze vypnout v configu. Zadáte-li do adresního řádku:

opera:config

můžete konfigurovat, co chcete. Tray ikona je konkrétně zde:

opera:config#UserPrefs|ShowTrayIcon

Odškrtnete, odrolujete dolů na konec sekce a zvolíte Uložit/Save. Při příštím spuštění se již ikona neobjeví.


Používání historie v BASHi

Historie uchovává seznam spouštěných příkazových řádků a umožňuje jejich rychlé opakované použití. Standardně se uchovává 500 řádků pro jednu relaci (počet je v proměnné $HISTSIZE) a po jejím ukončení ukládá seznam do souboru určeném proměnnou $HISTFILE, jehož maximální velikost v řádcích definuje proměnná $HISTFILESIZE. Pokud budeme chtít tyto hodnoty trvale změnit, bude potřeba je definovat v konfiguračním souboru ~/.bash_profile, nebo ~/.bashrc. třeba takto:

export HISTSIZE=1000
export HISTFILESIZE=100000

Celý seznam historie od nejstarších po nejnovější, vypíše příkaz:
history

lépe
history | less

který umožní výpis stránkovat. Nebo lze použít jako parametr příkazu history počet posledních řádků, které se mají zobrazit:

history 20

Základní možností vyhledávání v historii je použití kurzorových kláves "nahoru" a "dolu", které listují seznamem historie. Zajímavější funkcí je ineraktivní vyhledávání, které se vyvolá klávesovou zkratkou Ctrl+R. Umožňuje psát řetězec, na jehož základě se historie okamžitě prohledává od nejnovějšího záznamu směrem k nejstaršímu a zobrazuje výsledek. Další sisk kombinace Ctrl+R vyhledá další výskyt zadaného řetězce. Pokud se zobrazil řádek, který hledáme, můžeme ho ihned spustit klávesou ENTER, popřípadě klávesou ESC (escape) ukončit vyhledávání s tím, že máme možnost nalezený řádek před spuštěním upravit. Pro zrušení vyhledávání a návrat na aktuální řádek slouží kombinace Ctrl+G.