neděle 2. května 2010

Gnome Activity Journal - Zeitgeist

Gnome Zeitgeist je služba, na které má být založena správa souborů  připravovaného Gnome 3.  Není to ovšem klasický souborový systém, jak si mnozí mysleli, Zeitgeist je démon, který buduje databázi, do níž loguje data o dokumentech, webových stránkách, emailech, konverzacích a aplikacích, se kterými uživatel pod Gnome pracuje, bez ohledu na jejich umístění. Zahrnuty by měly být i webové služby, jako Google Documents, či Flicker. Informace v této databázi mohou doplňovat a využívat další aplikace, které uživateli nabídnou jejich správu a třídění podle času, typu, relevance k jiným souborům a dalších kritérií s tím, že si je může oštítkovat, přidat záložku, či poznámky. Pokud přidáme možnosti Trackeru, který indexuje kompletní obsah disků a emailu, je možné mít komplexní nástroj, pro přístup k souborúm a jejich správu trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí. A to má být v novém Gnome 3 zakomponováno. Mnozí se toho bojí, o klasický přístup k souborům ale určitě nepřijdeme a tento nový nástroj nabízí zajímavé možnosti. ...


Projekt Zeitgeist dostal nové jméno v podobě Gnome Activity Journal, které již dává tušit, čeho se tento nástroj týká. Skládá se vlastně ze dvou částí - Zeitgeist démona a grafické aplikace Gnome Activity Journal, která v současné době nabízí jednoduché rozhraní zobrazující  kalendář, ve kterém můžete procházet svou aktivitu po jednotlivých dnech, otevírat a mazat jednotlivé záznamy, nebo si nalezené soubory "přišpendlit" na aktuální den, či odeslat emailem, bluetooth apod.GUI programu je dělené na sloupce po jednotlivých dnech, které obsahují seznam souborů, s nimiž bylo nakládáno, dále dělený podle denní doby. Najetím kurzorem myši na konkrétní soubor vyvoláte malý náhled, kliknutím levým myšítkem ho otevřete a kliknutím pravým myšítkem vyvoláte kontextové menu, jež vám umožní vymazat daný soubor ze záznamu, případně i všechny jeho další výskyty, poslat soubor třeba emailem, nebo si ho "připíchnout špendlíkem" na aktuální den. Takto připíchnuté soubory se zobrazí v aktuální den před ostatními, aby byly po ruce. Kliknutí levým myšítkem na název dne otevře náhled souborů v detailnější časové ose a kliknutím tamtéž pravým myšítkem, dostanete původní výpis souborů daného dne, jen na větším prostoru a s náhledy. Ve spodní části okna je pak sloupcový graf aktivity po dnech, kliknutím na sloupec se přenesete na konkrétní den.
Včera byla vydána nejnovější verze Gnome Activity Journalu s označením 0.3.4, která přidala pár vylepšení a o té je tento článek.

Instalace

Pokud vás Activity Journal zaujal a chcete ho vyzkoušet, můžete buď instalovat z repozitáře, nebo stáhnout přímo zdrojový kód. Program je psaný v Pythonu a nepotřebuje kompilovat, proto je i druhá možnost velmi jednoduchá a hlavně dostanete nejnovější verzi, v repozitáři je stále 0.3.3.

Instalace z repozitáře:

Ubnuntu Karmic a Lucid:

$ sudo add-apt-repository ppa:zeitgeist/ppa
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install zeitgeist gnome-activity-journal

Jaunty:

$ gksudo gedit /etc/apt/sources.list

na konec přidat řádky:
deb http://ppa.launchpad.net/zeitgeist/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/zeitgeist/ppa/ubuntu jaunty main
a uložit.

Poté:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install zeitgeist gnome-activity-journal

Vlastní Gnome Activity Journal se vám přidá do menu Aplikace > Příslušenství.

Instalace ze zdrojového kódu:

$ sudo apt-get install bzr
$ mkdir ~/zeitgeist; cd ~/zeitgeist
$ bzr get lp:zeitgeist; bzr get lp:gnome-activity-journal

Následující příkaz spustí jak démona Zeitgeist, tak Activity Journal:
$ ~/zeitgeist/zeitgeist/zeitgeist-daemon.py & ~/zeitgeist/gnome-activity-journal/gnome-activity-journal

Je tu i možnost jednoduché aktualizace:
$ cd ~/zeitgeist/zeitgeist; bzr pull
$ cd ~/zeitgeist/gnome-activity-journal; bzr pull

Pokud předchozí varianta nefunguje, zkuste to jinak:
$ rm -r ~/zeitgeist/  # jen smaže předchozí pokus


mkdir ~/zeitgeist; cd ~/zeitgeist


$ wget http://launchpad.net/zeitgeist/0.3/0.3.3.1/+download/zeitgeist-0.3.3.1.tar.gz


$ wget http://launchpad.net/gnome-activity-journal/0.3/0.3.4/+download/gnome-activity-journal-0.3.4.tar.gz


$ tar zxf zeitgeist-0.3.3.1.tar.gz; tar zxf gnome-activity-journal-0.3.4.tar.gz


$ ~/zeitgeist/zeitgeist-0.3.3.1/zeitgeist-daemon.py & ~/zeitgeist/gnome-activity-journal-0.3.4/gnome-activity-journal &

Odkazy:
http://www.gnomejournal.org/article/70/an-introduction-to-gnome-zeitgeist
https://launchpad.net/gnome-activity-journal
http://bloc.eurion.net/archives/2010/gnome-activity-journal-and-installing-it-on-ubuntu/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Zkuste prosím při komentováni používat místo volby Anonymní volbu Název/adresa URL, kde vyplníte nějakou přezdívku, adresu zadávat nemusíte. Vědět, které příspěvky jsou od jednoho člověka, je fajn. Díky.

Pokud by se vám náhodou odeslaný komentář na stránce nezobrazil, vytáhnu ho z koše hned jak si toho všimnu. I Google spam filter se občas sekne.